Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beste Roadster Club leden, In verband met de op 25 mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Roadster Club Holland een privacyverklaring opgesteld waarvan u de tekst in het onderstaande aantreft en welke tekst ook op de website van de Roadster Club Holland is geplaatst. Indien u met de privacyverklaring kunt instemmen is verdere actie niet noodzakelijk.

De vereniging Roadster Club Holland verklaart dat zij de persoonlijke gegevens van de leden en de gastrijders optimaal beschermt en vertrouwelijk behandelt.
De persoonlijke gegevens van de leden waarover de Roadster Club Holland beschikt zijn:
- voor-achternaam
- geboortedatum
- adres en provincie
- telefoonnummer(s) -
e-mailadres(sen)
- bankrekeningnummer
- merk auto - type auto
- kenteken auto
- kleur auto
- bouwjaar auto

De vorenstaande gegevens zijn door de leden aan de Roadster Club Holland verstrekt en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de Roadster Club Holland betreffende zaken, waaronder de facturatie, nieuwsbrieven, mededelingen omtrent club evenementen, ritverslagen e.d. De betreffende gegevens worden door de Roadster Club Holland bewaard zolang het lidmaatschap voortduurt of er anderszins een relatie met de Roadster Club Holland bestaat bijvoorbeeld als gastrijder. Buiten uit hoofde van een eventuele wettelijke verplichting worden de persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekt bij deelname van de leden aan een evenement en om aan de verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap te voldoen. De leden hebben het recht om de persoonlijke gegevens in te zien en indien nodig deze aan te passen. In een dergelijk geval dienen zij contact op te nemen met het secretariaat e-mailadres: secretariaat@roadsterclub.nl