Georganiseerd door Willem Bode, Cees van Niel en Arjan Zonneveld.

Enige tijd geleden hebben Cees v Niel en Willem Bode de handschoen opgepakt om onze bijdrage te leveren aan de club d.m.v. het uitzetten van een rit. Arjan Zonneveld heeft zich als ervaren criticus aangeboden en zal onze rit narijden en zijn bevindingen met ons delen.

Ze hebben ervoor gekozen om een rit uit te zetten in één van de vele prachtige gebieden die ons mooie land rijk is. Een afwisselend landschap waar onze Roadster-rijders het zeker weer naar hun zin zullen gaan hebben. Op dit moment dat dit berichtje voor de website geschreven werd zijn er nog een aantal punten die nog niet helemaal concreet vast staan. Zodra die gegevens er zijn, zullen wij dit bericht met relevante en concrete (adres-tijd) gegevens voor u aanvullen.  

Na de start nabij het folkloristische Staphorst zal de rit ons in grote lijnen voeren door de kop van Overijssel en via het zuidwestelijke deel van Drenthe en weer aankomen nabij een plek aan de A 28. Daar zullen wij ons aan het einde, van de naar verwachting prachtige dag, kunnen treffen om nog even gezellig na te praten.

Drenthe1De uitgezette route slingert zich door het waterrijke gebied van Overijssel. Via plaatsen als Hasselt, Zwartsluis, Sint Jansklooster en Blokzijl komen we bij een van onze nationale parken. “De Weerribben Wieden”, een uniek landschapspark dat is ontstaan door vervening. In de tijd dat er een enorme vraag was naar Drenthe2turf als brandstof, zijn hier de contouren gelegd voor dit unieke natuurgebied. Doordat er veel turf gestoken werd en te drogen gelegd op de smalle wallen (de ribben) had de wind vrij spel. De Weren of Petgaten zijn de uitgebaggerde delen die weer vol met water liepen. Na de vervening groeide het open water weer dicht en bepaalde rietteelt de aanblik zoals we het gebied nu kennen. De Weerribben zijn een labyrint van moeras, rietvelden en water en alleen per boot toegankelijk. Natuurlijk kunnen ook wij er vanuit onze roadsters, op onze eigen manier van genieten.

We verlaten dit gebied en zullen via het zuidelijke deel van Drenthe onze weg vervolgen. Onderweg zullen we diverse brink- of esdorpen passeren. Een brink- of esdorp is een vorm die voornamelijk voorkomt op zandgronden en komen als zodanig voornamelijk voor in Drenthe. De plaatsen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

Drenthe3Er is een Brink, veelal een 3 hoekige vorm van een open ruimte in het centrum van het dorp. Hierin werden s’avonds de koeien en schapen bijeengedreven voor de nacht. Er werden markten gehouden en zodoende kreeg het een centrum en daarmee ook een centrale functie.
Er is een Es, een gemeenschappelijke akker naast het dorp.
Er is een beek. Naast die beken liggen hooilanden en weilanden ook weer voor gemeenschappelijk gebruik.
En er is een veld. Deze bestaat meestal uit heide waarop de schapen van het dorp werden gehoed door de dorpsherder.
De boerderijen staan over het algemeen heel dicht op elkaar in het dorp.

Via de dorpen Eesveen, Vledder, Diever en Dwingeloo zal de route ons voeren naar het eindpunt nabij Zuidwolde. Naast het prachtige landschap waardoor we zullen rijden is er meer dan genoeg aandacht voor de inwendige mens. Overal zijn leuke terrasjes en horecagelegenheden. Een niet onbelangrijk kenmerk die de combinatie van en in onze club zo mooi maken.

Wij zien jullie graag op 18 september a.s.